ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနက တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်များရှိ ၁၈ နေရာတွင် Community Centre များ ဖွင့်လှစ်နိုင်ရန် လျာထား ဆောင်ရွက်လျက်ရှိ

Mon, 07/17/2017 - 21:18 -- moi-admin