ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူနှင့် အဖွဲ့အမည် စာရင်းပေးပို့ထားသော ဝန်ကြီးဌာနများ စာရင်း

ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူနှင့် အဖွဲ့အမည်စာရင်းပေးပို့ထားသော ဝန်ကြီးဌာနများစာရင်း

စဉ်

ဝန်ကြီးဌာန

ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူများနှင့်အဖွဲ့

ဆက်သွယ်ရမည့်
ဖုန်းနံပါတ်များ

အမည်

ရာထူး

ဌာန

၁။

နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန

(က)

ဦးကျော်ဇေယျ

အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်
(အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်)

ဝန်ကြီးရုံး

၀၆၇-၄၁၂၁၇၆

၀၉-၄၂၀ ၁၆၃၉၈၈

   

( ခ)

ဦးစိုးလင်းဟန်

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် (အဖွဲ့ဝင်)

နိုင်ငံရေးရာ ဦးစီးဌာန

၀၆၇-၄၁၂၅၄၇

၀၉-၄၃၀ ၃၈၆၅၇

   

( ဂ)

ဦးကျော်မိုးထွန်း

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် (အဖွဲ့ဝင်)

အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်း
များနှင့် စီးပွားရေးဦးစီးဌာန

၀၆၇-၄၁၂၀၅၆

၀၉-၂၅၄၁၂၀၉၄၃

   

(ဃ)

ဦးအောင်မျိုးမြင့်

ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် (အဖွဲ့ဝင်)

အာဆီယံရေးရာဦးစီးဌာန

၀၆၇-၄၁၀၃၅၇

၀၉-၅၁၄၈၂၂၈

   

( င)

ဒေါ်အေးအေးစိုး

ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် (အတွင်းရေးမှူး)

ကောင်စစ်ရေးနှင့်ဥပဒေရေးရာ
ဦးစီးဌာန

၀၆၇-၄၁၂၅၉၀

၀၉-၂၆၀၅၁၇၉၀၉

၂။

သမ္မတရုံးဝန်ကြီးဌာန

(က)

ဦးဇော်ဌေး

ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

သမ္မတရုံးဝန်ကြီးဌာန

၀၉-၈၃၀၀၀၅၉

၀၆၇-၅၉၀၅၁၃

၃။

ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန

(က)

ဦးတင်မြင့်

အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်

ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန

၀၆၇-၄၁၂၄၀၃

၀၉-၅၀၂၂၈၈၀

   

( ခ)

ရဲမှူးကြီးဇော်ဝင်းအောင်

ညွှန်ကြားရေးမှူး (စီမံဌာန)

မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့

၀၆၇-၄၁၂၀၃၅
၀၉-၈၃၀၁၇၁၀

   

( ဂ)

ဦးအောင်သိုက်ဝင်း

ညွှန်ကြားရေးမှူး (စီမံရေးရာဌာန)

အထွေထွေ အုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန

၀၆၇-၄၁၂၄၁၇

   

(ဃ)

ဦးသိန်းနိုင်ထွန်း

ညွှန်ကြားရေးမှူး (စီမံခန့်ခွဲရေးဌာန)

အထူး စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး ဦးစီးဌာန

၀၆၇-၄၃၁၃၇၄

၀၉-၂၅၄၄၁၅၆၃၈

   

( င)

ဦးမင်းထွန်းစိုး

ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး (လုံခြုံရေးဌာနစု)

အကျဉ်းဦးစီးဌာန

၀၆၇-၄၃၁၄၁၈

၀၉-၅၀၂၂၉၁၃

thansoe200718@gmail.com

   

( စ)

ဦးသိန်းထွန်းဦး

ညွှန်ကြားရေးမှူး (နေပြည်တော်)

မီးသတ်ဦးစီးဌာန

၀၆၇-၄၂၀၅၈၇

၀၉-၇၃၁၃၃၁၅၇ theintunoo0216@gmail.com

   

(ဆ)

ဦးခိုင်ထွန်းဦး

ဒုတိယအမြဲတမ်းအတွင်းဝန်

ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန

၀၆၇-၄၁၂၄၃၈

၀၉-၄၀၃၇၁၁၉၈၈

   

( ဇ)

ဦးမောင်မောင်မြင့်

လက်ထောက်အတွင်းဝန်

ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန

၀၆၇-၄၁၂၅၇၆
၀၉-၅၀၆၄၀၃၀

၄။

ကာကွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန

(က)

ဗိုလ်ချုပ်စိုးနိုင်ဦး

ဒုတိယတပ်မတော်လေ့ကျင့်
ရေးအရာရှိချုပ်

တပ်မတော် လေ့ကျင့်ရေး အရာရှိချုပ်ရုံး

၀၉၃၉၁၀၃၅၅၀

   

( ခ)

ဗိုလ်ချုပ်အောင်ရဲဝင်း

ညွှန်ကြားရေးမှူး

ပြည်သူ့ ဆက်ဆံရေးနှင့် စိတ်ဓာတ် စစ်ဆင်ရေး ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံး

၀၃၆၃၀၅၂၈

၀၉၃၉၁၀၀၄၁၄

           

၀၉၂၅၀၀၉၀၀၀၅

၅။

နယ်စပ်ရေးရာ ဝန်ကြီးဌာန

(က)

ဦးစိုင်းထွန်းညို

လက်ထောက်အတွင်းဝန်

ဝန်ကြီးရုံး

၀၆၇-၄၀၉၅၁၆
၀၉-၄၂၀၇၀၂၀၀၇

   

( ခ)

ဦးဉာဏ်မျိုး

ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး

ဝန်ကြီးရုံး

၀၆၇-၄၀၉၄၉၁
၀၉-၄၂၀၇၃၂၃၉၇

၆။

ပြန်ကြားရေး ဝန်ကြီးဌာန

(က)

ဦးမျိုးမြင့်မောင်

အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်

(အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်)

ဝန်ကြီးရုံး

၀၆၇-၄၁၂၃၂၅

၀၉-၄၃၀၈၅၁၄၄

   

(ခ)

ဦးမြင့်ကျော်

ဒုတိယအမြဲတမ်းအတွင်းဝန်

(အဖွဲ့ဝင်)

ဝန်ကြီးရုံး

၀၆၇-၄၁၂၃၂၃/၂၄

၀၉-၅၀၃၄၅၀၈

   

(ဂ)

ဦးရဲနိုင်

အထွေထွေမန်နေဂျာ

(အဖွဲ့ဝင်)

သတင်းနှင့် စာနယ်ဇင်း လုပ်ငန်း

၀၆၇-၄၁၂၁၁၉

၀၉-၈၃၀၆၃၅၈

၀၁-၃၉၈၆၈၄

   

(ဃ)

ဦးကျော်ဇင်သန့်

လက်ထောက်အတွင်းဝန်

(အတွင်းရေးမှူး)

ဝန်ကြီးရုံး

၀၆၇-၄၁၂၃၂၁

၀၉-၅၁၈၅၁၃၁

၇။

သာသနာရေးနှင့် ယဉ်ကျေးမှု ဝန်ကြီးဌာန

(က)

ဦးဇော်ဇော်ထွန်း

ညွှန်ကြားရေးမှူး (စီမံ)

ရှေးဟောင်း သုတေသနနှင့်
အမျိုးသားပြတိုက်ဦးစီးဌာန

၀၆၇-၄၀၈၄၁၈
၀၉-၄၉၂၀၂၁၄၂

   

( ခ)

ဦးမြင့်ဇော်ဝင်း

ညွှန်ကြားရေးမှူး

မူဝါဒနှင့် ဥပဒေ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း
စိစစ်ရေးနှင့် လုပ်ငန်း စစ်ဆေးရေး
ဌာနခွဲ (သာသနာရေး)

၀၆၇-၄၀၆၂၇၉
၀၉-၈၆၃၃၉၅၆

   

( ဂ)

ဦးအောင်ဆန်းဝင်း

ညွှန်ကြားရေးမှူး

ပြည်တွင်း/ပြည်ပ ဆက်ဆံရေးနှင့် သတင်းပြန်ကြား ရေးဌာနခွဲ (သာသနာရေး)

၀၆၇-၄၀၆၂၇၇
၀၉-၈၇၃၁၅၃၄

   

(ဃ)

ဦးအာကာကျော်

ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး

ပြည်တွင်း/ပြည်ပ ဆက်ဆံရေးနှင့်
သတင်း ပြန်ကြားရေး ဌာနခွဲ(ယဉ်ကျေးမှု)

၀၆၇-၄၀၈၃၈၇
၀၉-၄၃၁၉၉၀၂၉

             

၈။

စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်း ဝန်ကြီးဌာန

(က)

ဦးသက်နိုင်ဦး

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် (အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်)

လယ်ယာမြေ စီမံခန့်ခွဲရေးနှင့် စာရင်း အင်းဦးစီးဌာန

၀၆၇-၄၁၀၀၀၆

၀၉-၄၉၂၀၅၀၆၅

   

( ခ)

ဦးမျိုးတင့်ထွန်း

ဒုတိယအမြဲတမ်းအတွင်းဝန် (အဖွဲ့ဝင်)

ဝန်ကြီးရုံး(လယ်ယာ/ဆည်မြောင်း)

၀၆၇-၄၁၀၁၄၂
၀၉-၅၀၀၈၂၇၃

   

( ဂ)

ဒေါက်တာထွန်းလွင်

လက်ထောက်အတွင်းဝန် (အဖွဲ့ဝင်)

ဝန်ကြီးရုံး(မွေးရေ/ကျေးလက်)

၀၆၇-၄၀၈၀၅၃
၀၉-၄၅၀၀၆၉၀၁၀

   

(ဃ)

ဦးမျိုးအောင်

ညွှန်ကြားရေးမှူး(အဖွဲ့ဝင်)

သမဝါယမဦးစီးဌာန

၀၆၇-၄၁၀၃၄၅

၀၉-၄၉၂၀၃၃၁၈

   

( င)

ဦးလှထွန်း

ဒုတိယအမြဲတမ်းအတွင်းဝန် (အတွင်းရေးမှူး)

ဝန်ကြီးရုံး(မွေးရေ/ကျေးလက်)

၀၆၇-၄၀၈၀၅၁

၀၉-၈၆၃၄၄၃၆

၉။

ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန

(က)

ဦးဝင်းခန့်

အမြဲတမ်းအတွင်းဝန် (အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်)

ဝန်ကြီးရုံး

၀၆၇-၄၁၁၀၃၉

၀၉-၄၂၀၇၇၈၀၀၀

   

( ခ)

ဦးကျော်မိုးဦး

ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် (အဖွဲ့ဝင်)

မိုးလေဝသနှင့် ဇလဗေဒ ညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာန

၀၆၇-၄၁၁၄၂၂

၀၉-၂၅၀၉၅၄၆၃၆

   

( ဂ)

ဦးအောင်ဝင်း

အထွေထွေမန်နေဂျာ
(အဖွဲ့ဝင်)

မြန်မာ့မီးရထား

၀၆၇-၇၇၁၈၈

၀၉-၂၁၃၀၆၂၃

   

(ဃ)

ဦးသောင်းလွင်

ညွှန်ကြားရေးမှူး
(အဖွဲ့ဝင်)

ကုန်းလမ်း ပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာန

၀၆၇-၄၀၅၃၆၀

၀၉-၈၆၅၁၀၉၃

   

( င)

ဦးဌေးရွှင်

ညွှန်ကြားရေးမှူး

(အဖွဲ့ဝင်)

အုပ်ချုပ်ရေးနှင့် လူ့အရင်းအမြစ် စီမံခန့်ခွဲမှုဌာနခွဲ

၀၆၇-၄၀၇၃၄၉

၀၉-၄၅၀၀၀၀၀၃၆

   

( စ)

ဦးမျိုးဆွေ

ညွှန်ကြားရေးမှူး

(အဖွဲ့ဝင်)

ဆက်သွယ်ရေး ညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာန

၀၆၇-၄၀၇၂၃၀

၀၉-၅၃၂၀၀၀၂

   

(ဆ)

ဦးအောင်ရဲထွန်း

လက်ထောက်အတွင်းဝန်

(အတွင်းရေးမှူး)

၀န်ကြီးရုံး

၀၆၇-၄၁၁၅၂၀

၀၉-၄၂၀၇၀၄၄၈၄

၁၀။

သယံ ဇာတနှင့် သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး ဝန်ကြီးဌာန

(က)

ဒေါက်တာသိန်းစိုး

ဒုတိယအမြဲတမ်းအတွင်းဝန်

သတ္ထုကဏ္ဍ

၀၆၇-၄၀၉၀၀၁

၀၉-၄၉၂၀၀၅၈၈

   

( ခ)

ဦးဝင်းဇော်

ဒုတိယအမြဲတမ်းအတွင်းဝန်

ပတ်ဝန်းကျင်/သစ်တောကဏ္ဍ

၀၆၇-၄၀၅၀၀၄

   

( ဂ)

ဦးတင်ထွန်း

ညွှန်ကြားရေးမှူး

သစ်တောကဏ္ဍ

 
   

(ဃ)

ဦးအေးချိုသောင်း

ဒုတိယအထွေထွေမန်နေဂျာ

၀န်ကြီးရုံး (သစ်လုပ်ငန်း)

၀၁-၂၅၂၄၁၈

၀၉-၇၈၈၈၉၉၉၀၀

   

( င)

ဦးကျော်ဆန်းနိုင်

ညွှန်ကြားရေးမှူး

၀န်ကြီးရုံး (ပတ်ဝန်းကျင်)

၀၆၇-၄၃၁၃၂၄

၀၉-၄၂၀၇၀၄၇၇၅

၁၁။

လျှပ်စစ်နှင့် စွမ်းအင် ဝန်ကြီးဌာန

(က)

ဦးထိန်လွင်

အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်

၀န်ကြီးရုံး (လျှပ်စစ်)

၀၆၇-၄၁၀၂၀၂

PSO:၀၆၇-၄၁၀၂၀၆

၀၉-၈၆၀၀၁၃၅

   

( ခ)

ဦးဌေးအောင်

ဒုတိယအမြဲတမ်းအတွင်းဝန်

၀န်ကြီးရုံး (စွမ်းအင်)

၀၆၇-၄၁၀၅၉၉

၀၆၇-၄၁၀၄၂၀

၀၉-၈၆၁၂၄၁၄

   

( ဂ)

ဦးစိုးမြင့်

ဒုတိယအမြဲတမ်းအတွင်းဝန်

၀န်ကြီးရုံး (လျှပ်စစ်)

၀၆၇-၄၁၀၂၃၅

၀၆၇-၄၁၀၂၀၇

၀၉-၈၆၀၃၀၀၃

   

(ဃ)

ဦးမင်းမင်းဦး

လက်ထောက်အတွင်းဝန်
(လျှပ်စစ်)

မူဝါဒနှင့်ဥပဒေလုပ်ထုံးလုပ်နည်း စိစစ်ရေးနှင့် လုပ်ငန်းစစ်ဆေးရေးဌာနခွဲ (ဝန်ကြီးရုံး)

၀၆၇-၄၁၀၄၂၃

 

             

၁၂။

အလုပ်သမား၊  လူဝင်မှု ကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့ အင်အား ဝန်ကြီးဌာန

(က)

ဦးမျိုးအောင်

အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်

ဝန်ကြီးရုံး

၀၆၇-၄၃၀၀၈၇
၀၉-၅၀၃၅၃၆၅

   

( ခ)

ဦးမြင့်ကြိုင်

အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်

ဝန်ကြီးရုံး

၀၆၇-၄၃၁၀၆၂
၀၉-၅၀၆၆၆၄၂

   

( ဂ)

ဦးညွန့်ဝင်း

ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

အလုပ်ရုံနှင့် အလုပ်သမား ဥပဒေ စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန

၀၆၇-၄၃၀၁၀၆
၀၉-၄၄၈၅၄၄၇၄၄

   

(ဃ)

ဦးရဲထွန်းဦး

ညွှန်ကြားရေးမှူး

လူ၀င်မှုကြီးကြပ်ရေးဦးစီးဌာန

၀၆၇-၄၃၁၀၃၇
၀၉-၅၁၉၃၃၀၀

၁၃။

စက်မှုဝန်ကြီးဌာန

(က)

ဦးခင်မောင်ချို

ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး

ဝန်ကြီးရုံး

 
   

( ခ)

ဦးကိုကိုလွင်

အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်

ဝန်ကြီးရုံး

၀၆၇-၄၀၅၁၇၄

   

( ဂ)

ဦးကိုတင်

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

စက်မှုပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရေး ဦးစီးဌာန

၀၆၇-၄၀၅၀၆၁

   

(ဃ)

ဒေါ်အေးအေးဝင်း

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

စက်မှု ကြီးကြပ်ရေးနှင့် စစ်ဆေးရေး ဦးစီးဌာန

၀၆၇-၄၀၈၀၈၂

   

( င)

ဦးကံချွန်

ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး

အမှတ်(၁) အကြီးစား စက်မှုလုပ်ငန်း

၀၆၇-၄၀၅၀၅၅

   

( စ)

ဒေါ်ခင်မာရီ

ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး

အမှတ်(၂) အကြီးစား စက်မှုလုပ်ငန်း

၀၆၇-၄၀၈၃၅၁

   

(ဆ)

ဒေါက်တာစိုးနိုင်

ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး

အမှတ်(၃) အကြီးစား စက်မှုလုပ်ငန်း

၀၆၇-၄၀၈၃၃၅

   

( ဇ)

ဦးကိုကိုလွင်

ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး

မြန်မာ့ဆေးဝါး လုပ်ငန်း

၀၆၇-၄၀၅၁၇၄

   

(စျ)

ဒေါ်သန်းသန်းလွင်

ဒုတိယအမြဲတမ်းအတွင်းဝန်

ဝန်ကြီးရုံး

၀၆၇-၄၀၅၃၂၀

၀၆၇-၄၀၅၀၄၉

၀၉-၂၅၁၁၇၄၉၄၃

   

(ည)

ဦးအောင်စိုးရ

လက်ထောက်အတွင်းဝန်

ဝန်ကြီးရုံး

၀၆၇-၄၀၅၀၄၉

   

( ဋ)

ဦးမျိုးဇာနည်ဝင်း

လက်ထောက်အတွင်းဝန်

ဝန်ကြီးရုံး

၀၆၇-၄၀၅၀၅၄
၀၆၇-၄၀၅၁၅၃
၀၉-၂၅၄၁၄၈၃၀၉
Fax:၀၆၇-၄၀၅၀၅၃

၁၄။

စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်း ရောင်းဝယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန

(က)

ဦးခင်မောင်လွင်

လက်ထောက်အတွင်းဝန်

ဝန်ကြီးရုံး

၀၆၇-၄၀၈၂၁၆

၀၉-၉၇၀၄၇၉၀၃၇

   

( ခ)

ဦးဇော်မင်း

ညွှန်ကြားရေးမှူး

ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန

၀၆၇-၄၀၈၂၈၁

   

( ဂ)

ဦးဆွေတင့်ကြူး

ညွှန်ကြားရေးမှူး

စားသုံးသူရေးရာ ဦးစီးဌာန

၀၉-၂၅၀၂၀၅၅၆၄

   

(ဃ)

ဒေါက်တာထိန်လင်း

ညွှန်ကြားရေးမှူး

မြန်မာ့ ကုန်သွယ်မှု မြှင့်တင်ရေးအဖွဲ့

၀၆၇-၄၀၈၄၂၅

၁၅။

ပညာရေး ဝန်ကြီးဌာန

(က)

ဒေါက်တာခိုင်မြဲ

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

မြန်မာနိုင်ငံပညာရေးသုတေသန
ဦးစီးဌာန

၀၆၇-၄၃၀၁၅၁

၀၉-၅၁၄၆၉၄၂

   

( ခ)

ဦးကိုလေးဝင်း

ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

သုတေသနနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီး ဌာန

၀၉-၇၉၈၂၈၉၁၀၆

၁၆။

ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစား ဝန်ကြီးဌာန

(က)

ပါမောက္ခဒေါက်တာ မြင့်ဟန်

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

ကုသရေး ဦးစီးဌာန

၀၆၇-၄၁၁၀၀၁
အိမ်:၀၆၇-၄၀၃၁၆၁
၀၉-၅၀၁၂၆၇၉

၁၇။

စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေး ဝန်ကြီးဌာန

(က)

ဦးထွန်းထွန်းနိုင်

အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်

စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

၀၆၇-၄၀၇၂၅၆

၀၉-၂၆၁၂၆၁၅၀၀

   

( ခ)

ဒေါ်နွဲ့နွဲ့ဝင်း

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

ရသုံးမှန်းခြေ ငွေစာရင်း ဦးစီးဌာန

၀၆၇-၄၁၀၄၅၀

၀၉-၄၅၂၄၁၆၆၉၀

   

( ဂ)

ဦးမင်းထွဋ်

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

ပြည်တွင်းအခွန်များ ဦးစီးဌာန

၀၆၇-၄၃၀၀၆၅

၀၉-၅၀၉၂၅၃၆

   

(ဃ)

ဦးအောင်နိုင်ဦး

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီများ
ညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာန

၀၁-၆၅၈၁၂၁

၀၁-၆၅၈၁၃၈

၀၉-၈၃၀၀၁၄၂

   

( င)

ဦးမောင်မောင်တင့်

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

စီမံကိန်းရေး ဆွဲရေးဦးစီးဌာန

၀၆၇-၄၀၇၀၈၅

၀၉-၈၃၀၃၁၄၀

၁၈။

ဆောက်လုပ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန

(က)

ဦးဇော်မင်းသိမ်း

ဒုတိယအမြဲတမ်းအတွင်းဝန်

(အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်)

ဝန်ကြီးရုံး

၀၉-၄၄၈၅၃၄၇၆၉

၀၆၇-၄၀၇၅၈၄

   

( ခ)

ဦးခင်မောင်ကျော်

ခေတ္တညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

(အဖွဲ့ဝင်)

လမ်းဦးစီးဌာန

၀၉-၅၁၆၄၄၈၁

၀၆၇-၄၀၇၆၀၃

   

( ဂ)

ဦးရွှေလေး

ခေတ္တညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

(အဖွဲ့ဝင်)

တံတားဦးစီးဌာန

၀၉-၅၂၀၂၃၂၄

၀၆၇-၄၀၇၆၀၂

   

(ဃ)

ဦးမြင့်နိုင်

ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

(အဖွဲ့ဝင်)

မြို့ပြနှင့် အိမ်ရာ ဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာန

၀၉-၅၀၄၁၆၆၁

၀၆၇-၄၀၇၃၁၅

   

( င)

ဦးသိန်းဇော်

ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

(အဖွဲ့ဝင်)

အဆောက်အဦဦးစီးဌာန

၀၉-၅၁၄၇၈၁၂

၀၆၇-၄၀၇၄၂၃

   

( စ)

ဒေါ်မေသက်လှိုင်

ညွှန်ကြားရေးမှူး

(အတွင်းရေးမှူး)

ပြည်တွင်း/ပြည်ပ ဆက်ဆံရေးနှင့် သတင်းပြန်ကြားရေး ဌာနခွဲ

၀၉-၈၃၀၃၉၁၇

၀၆၇-၄၀၇၅၉၁

၁၉။

လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာ ချထားရေး ဝန်ကြီးဌာန

(က)

ဦးစိုးအောင်

အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်

လူမှု၀န်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာ ချထားရေး၀န်ကြီး
ဌာန

၀၆၇-၄၀၄၁၈၅

၀၉-၈၆၀၀၀၂၅

၀၉-၉၇၉၄၂၇၄၉၆

   

( ခ)

ဦးစိုးကြည်

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

လူမှု၀န်ထမ်းဦးစီးဌာန

၀၆၇-၄၀၄၀၃၂

၀၉-၈၆၀၁၀၀၅

   

( ဂ)

ဒေါက်တာကိုကိုနိုင်

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာ ချထားရေး ဦးစီးဌာန

၀၆၇-၄၀၄၀၅၀

၀၉-၈၆၀၁၁၆၄

၀၉-၄၉၂၀၂၀၂၂

   

(ဃ)

ဒေါ်နွဲ့ယဉ်အေး

လက်ထောက်အတွင်းဝန်

ဝန်ကြီးရုံး

၀၆၇-၄၀၄၂၅၄

၀၉-၄၃၁၂၆၆၇၁

   

( င)

ဒေါ်ရူပါမြ

ညွှန်ကြားရေးမှူး

လူမှု၀န်ထမ်းဦးစီးဌာန

၀၆၇-၄၀၄၃၇၀

၀၉-၄၃၀၇၉၃၁၄

   

( စ)

ဒေါ်ဖြူလဲ့လဲ့ထွန်း

ညွှန်ကြားရေးမှူး

ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချ ထားရေးဦးစီးဌာန

၀၆၇-၄၀၄၄၂၀

၀၉-၄၂၈၁၂၅၀၂၇

၂၀။

ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားလာရေး ဝန်ကြီးဌာန

(က)

 

ဒေါ်ခင်သန်းဝင်း

 

ဒုတိယညွှန်ကြားရေး မှူးချုပ်

ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားညွှန်ကြားမှု
ဦးစီးဌာန

၀၆၇-၄၀၆၄၄၈
၀၉-၄၉၂၃၆၅၄၇

Fax:၀၆၇-၄၀၆၀၅၇

   

( ခ)

ဦးမြင့်ထွေး

ညွှန်ကြားရေးမှူး

ပြည်တွင်း/ပြည်ပ ဆက်ဆံရေးနှင့်
သတင်းပြန်ကြားရေးဌာနခွဲ

၀၆၇-၄၀၆၂၄၄

၀၉-၅၀၇၃၉၃၅
Fax:၀၆၇-၄၀၆၁၇၃

၂၁။

တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများ ရေးရာ ဝန်ကြီးဌာန

(က)

ဒေါက်တာအယ်လ်
တူးမိန်းဂေါင်

ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

အခွန်အယူခံ အဖွဲ့ခုံရုံး၊ စီမံကိန်း နှင့် ဘဏ္ဍာရေး ဝန်ကြီးဌာန

၀၆၇-၄၀၉၄၉၅

၀၉-၂၆၀၆၀၇၃၆၂

   

( ခ)

ဦးမင်းအေးကို

လက်ထောက်အတွင်းဝန်

ဝန်ကြီးရုံး (ယဉ်ကျေးမှု)

၀၆၇-၄၀၉၅၅၄

၀၉-၇၉၆၁၇၀၁၁၆

   

( ဂ)

ဦးဝင်းနိုင်

ပါမောက္ခ (ဌာနမှူး) စက်မှု အင်ဂျင်နီယာ

ပြည်ထောင်စု တိုင်းရင်းသား လူငယ်များစွမ်း
ရည်ဖွံ့ဖြိုးရေး ဒီဂရီကောလိပ်၊ ပညာရေးနှင့် လေ့ကျင့် ရေးဦးစီးဌာန၊ နယ်စပ်ရေးရာ  ဝန်ကြီး ဌာန

၀၆၇-၄၀၉၅၅၄