ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူနှင့် အဖွဲ့အမည် စာရင်းပေးပို့ထားသော ဝန်ကြီးဌာနများ စာရင်း

စဉ်

ဝန်ကြီး ဌာန

ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူများနှင့်အဖွဲ့

ဆက်သွယ်ရမည့်
ဖုန်းနံပါတ်များ

အမည်

ရာထူး

ဌာန

၁။

နိုင်ငံခြား ရေး ဝန်ကြီး ဌာန

(က)

ဦးကျော်ဇေယျ

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်
(အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်)

နိုင်ငံရေးရာဦးစီးဌာန

၀၆၇-၄၁၂၁၇၆

၀၉-၄၂၀ ၁၆၃၉၈၈

 

 

( ခ)

ဦးစိုးလင်းဟန်

ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး ချုပ် (အဖွဲ့ဝင်)

နိုင်ငံရေးရာဦးစီးဌာန

၀၆၇-၄၁၂၅၄၇

၀၉-၄၃၀ ၃၈၆၅၇

 

 

( ဂ)

ဦးကျော်မိုးထွန်း

ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး ချုပ် (အဖွဲ့ဝင်)

အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်း
များနှင့် စီးပွားရေးဦးစီးဌာန

၀၆၇-၄၁၂၀၅၆

၀၉-၂၅၄၁၂၀၉၄၃

 

 

(ဃ)

ဦးအောင်မျိုးမြင့်

ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး ချုပ် (အဖွဲ့ဝင်)

အာဆီယံရေးရာဦးစီးဌာန

 

၀၉-၅၁၄၈၂၂၈

 

 

( င)

ဒေါ်အေးအေးစိုး

ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး ချုပ် (အတွင်းရေးမှူး)

ကောင်စစ်ရေးနှင့်ဥပဒေ ရေးရာ
ဦးစီးဌာန

၀၆၇-၄၁၂၅၉၀

၀၉-၂၆၀၅၁၇၉၀၉

၂။

သမ္မတရုံး ဝန်ကြီးဌာန

(က)

ဦးဇော်ဌေး

ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး ချုပ်

သမ္မတရုံးဝန်ကြီးဌာန

၀၉-၈၃၀၀၀၅၉

၀၆၇-၅၉၀၅၉၁

၃။

ပြည်ထဲ ရေး ဝန်ကြီး ဌာန

(က)

ဦးမောင်မောင် မြင့်

လက်ထောက်အတွင်းဝန်

ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန

၀၆၇-၄၁၂၅၇၆
၀၉-၅၀၆၄၀၃၀

 

 

( ခ)

ဦးရဲနိုင်

ညွှန်ကြားရေးမှူး (စီမံ)

အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန

၀၆၇-၄၁၂၄၁၇
၀၉-၅၀၂၂၈၈၂

 

 

( ဂ)

ရဲမှူးကြီး မောင်စိုး

ညွှန်ကြားရေးမှူး (စီမံ)

မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့

၀၆၇-၄၁၂၀၃၅
၀၉-၂၁၅၀၆၅၇

၄။

ကာကွယ်ရေး ဝန်ကြီး ဌာန

(က)

ဗိုလ်ချုပ်စိုးနိုင် ဦး

ဒုတိယတပ်မတော် လေ့ကျင့်
ရေးအရာရှိချုပ်

တပ်မတော်လေ့ကျင့်ရေး အရာရှိချုပ် ရုံး

၀၉၃၉၁၀၃၅၅၀

 

 

 

( ခ)

ဗိုလ်ချုပ် အောင်ရဲဝင်း

ညွှန်ကြားရေးမှူး

ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးနှင့်စိတ်ဓာတ် စစ်ဆင်ရေးညွှန်ကြားရေးမှူးရုံး

၀၃၆၃၀၅၂၈

၀၉၃၉၁၀၀၄၁၄

 

 

 

 

 

 

၀၉၂၅၀၀၉၀၀၀၅

၅။

နယ်စပ် ရေးရာ ဝန်ကြီးဌာန

(က)

ဦးစိုင်းထွန်းညို

လက်ထောက်အတွင်းဝန်

ဝန်ကြီးရုံး

၀၆၇-၄၀၉၅၁၆
၀၉-၄၂၀၇၀၂၀၀၇

 

 

( ခ)

ဦးဉာဏ်မျိုး

ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး

ဝန်ကြီးရုံး

၀၆၇-၄၀၉၄၉၁
၀၉-၄၂၀၇၃၂၃၉၇

၆။

ပြန်ကြား ရေး ဝန်ကြီး ဌာန

(က)

ဦးတင့်ဆွေ

အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်

(အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်)

ဝန်ကြီးရုံး

၀၆၇-၄၁၂၀၁၉

၀၉-၅၁၉၆၇၇၀

 

 

(ခ)

ဦးရဲနိုင်

အထွေထွေမန်နေဂျာ

(အဖွဲ့ဝင်)

သတင်းနှင့်စာနယ်ဇင်း လုပ်ငန်း

၀၆၇-၄၁၂၁၁၉

၀၉-၈၃၀၆၃၅၈

 

 

(ဂ)

ဦးမျိုးမြင့်မောင်

ဒုတိယအမြဲတမ်း အတွင်းဝန်

(အဖွဲ့ဝင်)

ဝန်ကြီးရုံး

၀၆၇-၄၁၂၃၂၃

၀၉-၄၃၀၈၅၁၄၄

 

 

(ဃ)

ဦးကျော်ဇင်သန့်

ညွှန်ကြားရေးမှူး

(အတွင်းရေးမှူး)

ဝန်ကြီးရုံး

၀၆၇-၄၁၂၃၂၁

၀၉-၅၁၈၅၁၃၁

၇။

သာသနာ ရေးနှင့် ယဉ်ကျေးမှု ဝန်ကြီး ဌာန

(က)

ဦးဇော်ဇော်ထွန်း

ညွှန်ကြားရေးမှူး (စီမံ)

ရှေးဟောင်းသုတေသန နှင့်
အမျိုးသားပြတိုက် ဦးစီး ဌာန

၀၆၇-၄၀၈၄၁၈
၀၉-၄၉၂၀၂၁၄၂

 

 

( ခ)

ဦးမြင့်ဇော်ဝင်း

ညွှန်ကြားရေးမှူး

မူဝါဒနှင့်ဥပဒေလုပ်ထုံး လုပ်နည်း
စိစစ်ရေးနှင့်လုပ်ငန်း စစ်ဆေးရေး
ဌာနခွဲ (သာသနာရေး)

Fax:၀၆၇-၄၀၆၂၇၉
၀၉-၈၆၃၃၉၅၆

 

 

( ဂ)

ဦးအောင်ဆန်း ဝင်း

ညွှန်ကြားရေးမှူး

ပြည်တွင်း/ပြည်ပဆက်ဆံရေးနှင့် သတင်းပြန်ကြားရေးဌာနခွဲ (သာသနာရေး)

၀၆၇-၄၀၆၂၇၇
၀၉-၈၇၃၁၅၃၄

 

 

( ဃ)

ဦးအာကာကျော်

ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး

ပြည်တွင်း/ပြည်ပဆက်ဆံ ရေးနှင့်
သတင်းပြန်ကြားရေးဌာနခွဲ (ယဉ်ကျေးမှု)

၀၆၇-၄၀၈၃၈၇
၀၉-၄၃၁၉၉၀၂၉

၈။

စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး နှင့် ဆည်မြောင်း ဝန်ကြီးဌာန

(က)

ဒေါက်တာ ထွန်းလွင်

လက်ထောက်အတွင်းဝန်

၀န်ကြီးရုံး(မွေး/ရေ/ကျေးလက်)

၀၆၇-၄၀၈၀၅၃
၀၉-၈၃၀၂၂၄၀

 

 

( ခ)

ဦးမျိုးတင့်ထွန်း

လက်ထောက်အတွင်းဝန်

၀န်ကြီးရုံး(လယ်/ဆည်)

၀၆၇-၄၁၀၁၄၂
၀၉-၅၀၀၈၂၇၃

 

 

( ဂ)

ဦးကျော်သူနိုင်

လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေး မှူး

၀န်ကြီးရုံး (သ/မ)

၀၉-၄၂၀၇၂၉၇၄၆

၉။

ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ် ရေး ဝန်ကြီးဌာန

(က)

ဦးအောင်ရဲထွန်း

လက်ထောက်အတွင်းဝန်

၀န်ကြီးရုံး

၀၆၇-၄၁၁၅၂၀

၀၉-၄၂၀၇၀၄၄၈၄

၁၀။

သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်း ကျင်ထိန်း သိမ်း ရေး

(က)

ဦးဝင်းထိန်

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

၀န်ကြီးရုံး (သတ္တု)

၀၆၇-၄၀၉၀၁၇

၀၉-၈၃၀၀၆၀၆

 

ဝန်ကြီးဌာန

( ခ)

ဦးကျော်ဇော

ညွှန်ကြားရေးမှူး

၀န်ကြီးရုံး(ပတ်ဝန်းကျင်/ သစ်တော)

၀၉-၅၁၃၆၄၃၅

 

 

( ဂ)

ဦးမျိုးမင်း

ညွှန်ကြားရေးမှူး

၀န်ကြီးရုံး (သစ်တော)

၀၆၇-၄၀၅၀၁၉

၀၉-၂၅၄၁၃၆၂၂၈

 

 

(ဃ)

ဦးအေးချို သောင်း

ဒုတိယအထွေထွေ မန်နေဂျာ

၀န်ကြီးရုံး (သစ်လုပ်ငန်း)

၀၁-၂၅၂၄၁၈

၀၉-၇၈၈၈၉၉၉၀၀

 

 

( င)

ဦးကျော်ဆန်းနိုင်

ညွှန်ကြားရေးမှူး

၀န်ကြီးရုံး (ပတ်ဝန်းကျင်)

၀၆၇-၄၃၁၃၂၄

၀၉-၄၂၀၇၀၄၇၇၅

၁၁။

လျှပ်စစ်နှင့် စွမ်းအင် ဝန်ကြီးဌာန

(က)

ဦးထိန်လွင်

အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်

၀န်ကြီးရုံး (လျှပ်စစ်)

၀၆၇-၄၁၀၂၀၂

PSO:၀၆၇-၄၁၀၂၀၆

၀၉-၈၆၀၀၁၃၅

 

 

( ခ)

ဦးဌေးအောင်

ဒုတိယအမြဲတမ်းအတွင်း ဝန်

၀န်ကြီးရုံး (စွမ်းအင်)

၀၆၇-၄၁၁၀၆၀

၀၉-၈၆၁၂၄၁၄

 

 

( ဂ)

ဦးစိုးမြင့်

ဒုတိယအမြဲတမ်းအတွင်း ဝန်

၀န်ကြီးရုံး (လျှပ်စစ်)

၀၉-၈၆၀၃၀၀၃

 

 

(ဃ)

ဒေါ်ခင်ခင်အေး

လက်ထောက်အတွင်းဝန်
(စွမ်းအင်)

ပြည်တွင်း/ပြည်ပဆက်ဆံရေးနှင့်
သတင်းပြန်ကြားရေးဌာနခွဲ

၀၆၇-၄၁၀၁၀၇

၀၆၇-၄၁၁၁၁၅

၀၉-၄၂၀၇၀၇၇၄၀

 

 

( င)

ဦးစန်းယု

လက်ထောက်အတွင်းဝန်
(လျှပ်စစ်)

ပြည်တွင်း/ပြည်ပဆက်ဆံရေးနှင့်
သတင်းပြန်ကြားရေးဌာနခွဲ

၀၆၇-၄၁၀၄၂၃

၀၉-၂၅၀၃၄၅၃၃၅

၁၂။

အလုပ် သမား၊  လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး နှင့် ပြည်သူ့အင်အား ဝန်ကြီးဌာန

(က)

ဦးမျိုးအောင်

အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်

အလုပ်သမား

၀၆၇-၄၃၀၀၈၇
၀၉-၅၀၃၅၃၆၅

 

 

( ခ)

ဦးမြင့်ကြိုင်

အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်

လူ၀င်မှုကြီးကြပ်ရေး နှင့်ပြည်သူ့အင်အား

၀၆၇-၄၃၁၀၆၂
၀၉-၅၀၆၆၆၄၂

 

 

( ဂ)

ဦးညွန့်ဝင်း

ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး ချုပ်

အလုပ်ရုံနှင့်အလုပ်သမားဥပဒေစစ်ဆေးရေး ဦးစီးဌာန

၀၆၇-၄၃၀၁၀၆
၀၉-၄၄၈၅၄၄၇၄၄

 

 

(ဃ)

ဦးရဲထွန်းဦး

ညွှန်ကြားရေးမှူး

လူ၀င်မှုကြီးကြပ်ရေး ဦးစီးဌာန

၀၆၇-၄၃၁၀၃၇
၀၉-၅၁၉၃၃၀၀

၁၃။

စက်မှုဝန်ကြီး ဌာန

(က)

ဦးလှမိုး

ဒုတိယအမြဲတမ်း အတွင်းဝန်

စက်မှု၀န်ကြီးဌာန

၀၆၇-၄၀၅၃၂၀
၀၆၇-၄၀၅၀၄၉
၀၉-၈၆၁၅၅၁၁
၀၆၇-၄၀၅၁၃၅

 

 

( ခ)

ဦးမျိုးဇာနည်ဝင်း

လက်ထောက်အတွင်းဝန်

စက်မှု၀န်ကြီးဌာန

၀၆၇-၄၀၅၀၅၄
၀၆၇-၄၀၅၁၅၃
၀၉-၂၅၄၁၄၈၃၀၉
Fax:၀၆၇-၄၀၅၀၅၃

၁၄။

စီးပွားရေး နှင့် ကူးသန်း ရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

(က)

ဦးခင်မောင်လွင်

လက်ထောက်အတွင်းဝန်

ဝန်ကြီးရုံး

၀၆၇-၄၀၈၂၁၆

၀၉-၉၇၀၄၇၉၀၃၇

 

 

( ခ)

ဦးဇော်မင်း

ညွှန်ကြားရေးမှူး

ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန

၀၆၇-၄၀၈၂၈၁

 

 

( ဂ)

ဦးမျိုးသူ

ညွှန်ကြားရေးမှူး

စားသုံးသူရေးရာ ဦးစီးဌာန

၀၆၇-၄၃၀၁၃၅

 

 

(ဃ)

ဒေါက်တာထိန် လင်း

ညွှန်ကြားရေးမှူး

မြန်မာ့ကုန်သွယ်မှု မြှင့်တင်ရေးအဖွဲ့

၀၆၇-၄၀၈၄၂၅

၁၅။

ပညာရေး ဝန်ကြီးဌာန

(က)

ဒေါက်တာစိုးဝင်း

အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်

၀န်ကြီးရုံး(ပညာရေး )

၀၆၇-၄၀၇၆၁၉

၀၉-၂၆၃၃၃၉၅၄၄

 

 

( ခ)

ဦးကျော်စွာစိုး

အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်

၀န်ကြီးရုံး (သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာ)

၀၆၇-၄၀၄၂၆၅

၀၉-၅၀၁၄၂၀၉

 

 

( ဂ)

ဒေါက်တာခိုင်မြဲ

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

မြန်မာနိုင်ငံပညာရေး သုတေသန
ဦးစီးဌာန

၀၆၇-၄၃၀၁၅၁

၀၉-၅၁၄၆၉၄၂

၀၆၇-၄၃၀၁၆၁/၁၆၂

၁၆။

ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာန

(က)

ဦးစိန်ဝင်း

ဒုတိယအမြဲတမ်း အတွင်းဝန်

ကျန်းမာရေး၀န်ကြီးဌာန

၀၆၇-၄၁၁၁၅၉
အိမ်:၀၆၇-၄၀၃၆၁၅
၀၉-၈၆၀၁၁၅၁

၁၇။

စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေး ဝန်ကြီးဌာန

(က)

ဦးထွန်းထွန်းနိုင်

အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်

စီမံကိန်း

၀၆၇-၄၀၇၂၅၆

၀၉-၂၆၁၂၆၁၅၀၀

 

 

( ခ)

ဦးမောင်မောင် ဝင်း

အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်

ဘဏ္ဍာရေး

၀၆၇-၄၁၀၀၆၂

၀၉-၈၃၀၃၃၁၀

 

 

( ဂ)

ဦးထွန်းထွန်းနိုင်

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

နိုင်ငံခြားစီးပွား ဆက်သွယ်ရေး
ဦးစီးဌာန

၀၆၇-၄၁၇၁၄၇

 

 

(ဃ)

ဦးအောင်နိုင်ဦး

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်ကုမ္ပဏီများ
ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန

၀၁-၆၅၈၁၂၁

၀၁-၆၅၈၁၃၈

၀၉-၈၃၀၀၁၄၂

 

 

( င)

ဦးမောင်မောင် တင့်

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးဦးစီး ဌာန

၀၆၇-၄၀၇၀၈၅

၀၉-၈၃၀၃၁၄၀

 

 

( စ)

ဒေါက်တာဝါဝါ မောင်

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့

၀၆၇-၄၀၆၃၂၅

၀၉-၅၁၀၄၁၈၁

 

 

(ဆ)

ဦးယဉ်ဇော်မျိုး

ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး

မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်

၀၆၇-၄၂၁၂၂၈

၀၉-၂၆၁၈၈၂၂၈၈

PA:၀၉-၈၆၃၆၈၄၈

 

 

( ဇ)

ဒေါ်နွဲ့နွဲ့ဝင်း

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

ရသုံးမှန်းခြေငွေစာရင်း ဦးစီးဌာန

၀၆၇-၄၁၀၄၅၀

၀၉-၄၅၂၄၁၆၆၉၀

 

 

(စျ)

ဦးမင်းထွဋ်

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန

၀၆၇-၄၃၀၀၆၅

၀၉-၅၀၉၂၅၃၆

၁၈။

ဆောက် လုပ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန

(က)

ဦးကျော်လင်း

အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်

ဆောက်လုပ်ရေး၀န်ကြီး ဌာန

၀၉-၈၆၀၁၉၀၆

၀၆၇-၄၀၇၀၇၃

၁၉။

လူမှုဝန်ထမ်း၊ကယ်ဆယ် ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထား ရေးဝန်ကြီး ဌာန

(က)

ဦးစိုးအောင်

အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်

လူမှု၀န်ထမ်း၊ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာ ချထားရေး၀န်ကြီး
ဌာန

၀၆၇-၄၀၄၀၅၀
၀၆၇-၄၀၃၀၀၁
၀၉-၈၆၀၀၀၂၅

 

 

( ခ)

ဦးစိုးကြည်

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

လူမှု၀န်ထမ်းဦးစီးဌာန

၀၆၇-၄၀၄၀၃၂
၀၉-၈၆၀၁၀၀၅

၂၀။

ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွား လာရေး ဝန်ကြီးဌာန

(က)

 

 

ဒေါ်ခင်သန်းဝင်း

 

 

ခေတ္တဒုတိယညွှန်ကြားရေး မှူးချုပ်

 

ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွား ညွှန်ကြားမှု
ဦးစီးဌာန

 

၀၆၇-၄၀၆၄၄၈
၀၉-၄၉၂၃၆၅၄၇

 

    ( ခ) ဦးမြင့်ထွေး ညွှန်ကြားရေးမှူး ပြည်တွင်း/ပြည်ပဆက်ဆံရေးနှင့်
သတင်းပြန်ကြားရေး ဌာနခွဲ

Fax:၀၆၇-၄၀၆၀၅၇

၀၆၇-၄၀၆၂၄၄

၀၉-၅၀၇၃၉၃၅
၀၆၇-၄၀၆၁၇၃

၂၁။

တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရေးရာဝန်ကြီးဌာန

(က)

ဒေါက်တာ အယ်လ်
တူးမိန်းဂေါင်

ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး ချုပ်

အခွန်အယူခံအဖွဲ့ခုံရုံး၊ စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

၀၆၇-၄၀၉၄၉၅

 

 

( ခ)

ဦးမင်းအေးကို

လက်ထောက်အတွင်းဝန်

ဝန်ကြီးရုံး (ယဉ်ကျေးမှု)

၀၆၇-၄၀၉၅၅၄

 

 

( ဂ)

ဦးဝင်းနိုင်

ပါမောက္ခ (ဌာနမှူး) စက်မှုအင်ဂျင်နီယာ

ပြည်ထောင်စုတိုင်းရင်း သားလူငယ်
များစွမ်းရည်ဖွံ့ဖြိုးရေး ဒီဂရီ ကောလိပ်၊ပညာရေးနှင့် လေ့ကျင့် ရေးဦးစီးဌာန၊နယ်စပ်ရေးရာ ဝန်ကြီးဌာန

၀၆၇-၄၀၉၅၅၄