ပုဒ်မ ၆၆(ဃ)နှင့် ဥပဒေအမြင်

Fri, 05/12/2017 - 10:50 -- moi-admin

ဥပဒေအတွေးရေးပါရစေ၊ အပိုင်း(၆၈)

ဦးဟန်ညွန့် (ဥပဒေ)

ပုဒ်မ ၆၆(ဃ)ဆိုသည်မှာ

''ပုဒ်မ ၆၆ (ဃ)''ဟု ရေးလျှင် ဆက်သွယ်ရေးဥပဒေပုဒ်မ ၆၆(ဃ)ကို ဆိုလိုခြင်း ဖြစ်ကြောင်း အများအသိဖြစ်ပါသည်။ ဘာကြောင့်လဲ။ ယနေ့လူတိုင်း ပါးစပ်ဖျား တွင် အပြောများနေသော ပုဒ်မ၊ တရားရုံးလောကတွင် ထင်ရှားသောပုဒ်မ၊ ဆက်သွယ်ရေးအသိုင်းအဝိုင်းတွင် မကြာခဏ ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းရသောပုဒ်မ၊ လူစု လူဝေးဖြင့် ဖျက်ဖို့၊ ပြင်ဖို့ ဆန္ဒပြခံရသော ပုဒ်မ၊ ဥပဒေပညာရှင်တို့ သတိပြုရသောပုဒ်မ၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကြီးများအကြားတွင် အငြင်းပွားနေဆဲပုဒ်မ စသည်၊ စသည် ... ။

နောက်ခံသမိုင်းအကျဉ်း

နောက်ခံသမိုင်းအကျဉ်းတင်ပြပါရစေ။ ဆက်သွယ်ရေးဥပဒေအကြောင်း ဖြစ်ပါ သည်။ ဆက်သွယ်ရေးဥပဒေသည် ၂ဝ၁၃ ခုနှစ် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ် ၃၁ ဖြစ်ပါသည်။ ၂ဝ၁၃ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၈ ရက်နေ့က ပြဋ္ဌာန်းခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါ သည်။ ဥပဒေ၏ ရည်ရွယ်ချက်များ ဆက်သွယ်ရေးဥပဒေ၏ ရည်ရွယ်ချက်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-

(က) နိုင်ငံတော်ခေတ်မီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ဆက်သွယ်ရေး နည်း ပညာဖြင့် အထောက်အကူပြုနိုင်ရန်

(ခ) ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာသော ဆက်သွယ်ရေးကဏ္ဍများတွင် ပြည်တွင်း ပြည်ပမှ အခွင့်အလမ်း တူမျှသော ပွင့်လင်းမြင်သာသည့် ယှဉ်ပြိုင်မှုများ ဆောင်ရွက်စေခြင်းဖြင့် အရည်အသွေးမြင့်မားပြီး သုံးစွဲသူတို့အား ထိုက်တန်စွာ ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်မည့် ဆက်သွယ်ရေးဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းများ ပေါ်ထွက်လာစေရန်

(ဂ) ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာသော ဆက်သွယ်ရေးဆိုင်ရာ နည်းပညာနှင့်အတူ နိုင်ငံတော်တစ်ဝန်းလုံးတွင် ဆက်သွယ်ရေးကွန်ရက် ဖြန့်ကြက်ပြီး အများပြည်သူဆက်သွယ်အသုံးပြုနိုင်သည့် အခွင့်အလမ်းများ ပိုမို ရရှိလာနိုင်စေရန်

(ဃ) ဆက်သွယ်ရေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း တည်ထောင်လုပ်ကိုင်သူနှင့် အသုံး ပြုသူတို့ ဥပဒေနှင့်အညီ အကာအကွယ်ပေးနိုင်ရန်

(င) နိုင်ငံတော်တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးနှင့် အများပြည်သူလုံခြုံရေးကိစ္စများ အတွက် ဆက်သွယ်ရေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း၊ ကွန်ရက်အထောက်အကူ ပြု ပစ္စည်းများနှင့် လိုင်စင်ရယူပြီးမှသာ အသုံးပြုခွင့်ရှိသော ဆက်သွယ် ရေးပစ္စည်းများကို ကြီးကြပ်နိုင်ရန်

ပုဒ်မ ၆၆

မည်သူမဆို အောက်ပါပြုလုပ်မှုတစ်ရပ်ရပ်ကို ကျူးလွန်ကြောင်း ပြစ်မှုထင်ရှား စီရင်ခြင်းခံရလျှင် ထိုသူအား ၃ နှစ်ထက်မပိုသော ထောင်ဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ငွေဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လုံးဖြစ်စေ ချမှတ်ရမည်-

(က) ဆက်သွယ်ရေးကွန်ရက်အတွင်းသို့ ယင်း၏ပိုင်ရှင် သို့မဟုတ် စီမံခန့်ခွဲ ခွင့်ရှိသူ၏ ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ ဝင်ရောက်နှောင့်ယှက်ခြင်း၊ စံချိန်စံòန်း သတ်မှတ်ချက်ကို ဖြစ်စေ၊ မူလအနေအထားကိုဖြစ်စေ ပြောင်းလဲခြင်း သို့မဟုတ် ဖျက်ဆီးခြင်း

(ခ) ဆက်သွယ်ရေးကွန်ရက်ကို ထိခိုက်ပျက်စီးစေရန်ရည်ရွယ်၍ ဗိုင်းရပ်စ် သို့မဟုတ် အခြားနည်းလမ်းတစ်ခုခုဖြင့် ဝင်ရောက်စေခြင်း

(ဂ) ဆက်သွယ်ရေးကွန်ရက် တစ်ခုခုကိုအသုံးပြု၍ ငွေကြေးနှင့်ပစ္စည်း တစ်ရပ်ရပ်ကို ခိုးယူခြင်း၊ လိမ်လည်ခြင်း၊ အလွဲသုံးစားပြုခြင်း သို့မဟုတ် အကျိုးပျက်စီးစေခြင်း

(ဃ) ဆက်သွယ်ရေး ကွန်ရက် တစ်ခုခုကို အသုံးပြု၍ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးအား ခြောက်လှန့်တောင်းယူခြင်း၊ အနိုင်အထက်ပြုခြင်း၊ မတရားတားဆီး ကန့်ကွက်ခြင်း၊ အသရေဖျက်ခြင်း၊ နှောင့်ယှက်ခြင်း၊ မလျော်ဩဇာသုံး ခြင်း သို့မဟုတ် ခြိမ်းခြောက်ခြင်း

ဆင်ခြင်သုံးသပ်စဉ်းစားနိုင်

အထက်ပါဆက်သွယ်ရေး ဥပဒေ၏ ရည်ရွယ်ချက်များ၊ ပုဒ်မ ၆၆၏ ပြဋ္ဌာန်းချက် များကို ဖတ်ရှုကြည့်ပြီးပါက ဥပဒေ၏ ရည်ရွယ်ချက်များနှင့်အညီ လက်တွေ့ဘဝတွင် ကျင့်သုံးနိုင်ပါပြီလား။ ရည်ရွယ်ချက်များ ထမြောက်အောင်မြင် ပါရဲ့လား။

ပုဒ်မ ၆၆ ၏ အဂ¯ရပ်များနှင့် လက်တွေ့ဘဝ အရေးယူမှုများအပေါ် သင့်၊ မသင့်၊ တော်၊ မတော်၊ အရေးယူမှု ထိရောက်ခြင်း ရှိ၊ မရှိ၊ ရည်ရွယ်ချက်အောင်၊ မအောင် စသည့် အတွေးအမြင်များ ရရှိပါသလား။ ဆင်ခြင်နိုင်ပါမည်။ သုံးသပ်နိုင်ပါမည်။ စဉ်းစားနိုင်ပါမည်။

ဝန်ကြီးဌာန၏သုံးသပ်ချက်

ဥပဒေကို ကိုင်တွယ်ကျင့်သုံးသောဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင့်လည်း ဥပဒေ၏သဘော၊ လက်တွေ့ဘဝ၊ ပြည်သူတို့၏ တင်ပြချက်၊ နိုင်ငံတော် တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေး နှင့် အများပြည်သူလုံခြုံရေး ကိစ္စများစသည်စသည်ဖြင့် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ဝေဖန်နိုင်ပါမည်။ သုံးသပ်နိုင်ပါမည်။ ပြည်သူတို့ အစီရင်ခံနိုင်ပါမည်။ တိုင်းဒေသကြီး၊ ပြည်နယ်အလိုက် (ကျေးလက်တောရွာများ အထိ) မိမိဝန်ကြီးဌာန၏ သဘော ထား၊ ဥပဒေ၏အာနိသင်တို့ကို ပီပီပြင်ပြင် ရှင်းလင်းပြနိုင်ပါသေးသည်။ အခါအခွင့် သင့်သလို ပြည်သူနှင့်အတူ အစဉ်လက်တွဲ သုံးသပ်နိုင်ပေသေးသည်။

ပြည်သူတို့၏အတွေ့အကြုံ

ဆက်သွယ်ရေး ဥပဒေပုဒ်မ ၆၆(ဃ)၏ လက်တွေ့ဘဝဖြစ်ရပ်များ၊ တရားစွဲဆို ခံရသူများ၊ တရားခွင်ရောက်အမှုများအတွက် အာမခံမရပုံ၊ ပြစ်ဒဏ်ကြီးလေးပုံ၊ တရားစီရင်ရေးအပေါ် မကျေနပ်ပုံ၊ လမ်းပေါ်ထွက်၍ ဆန္ဒပြပွဲများ ကျင်းပရသည်အထိ ပြည်သူ့အသံများကိုလည်း ထင်ထင်ရှားရှားမြင်ခဲ့ကြရပေပြီ။

လွှတ်တော်၏အခန်းကဏ္ဍ

တည်ဆဲဥပဒေများအပေါ်ဥပဒေပြုရေး မဏ္ဍိုင်သည် အဓိကတာဝန်ယူပါသည်။ ပြည်သူ့လွှတ်တော်တွင် ဥပဒေပြင်ဆင်၊ ဥပဒေပယ်ဖျက်ခြင်း၊ ဥပဒေရုပ်သိမ်းခြင်း၊ ဥပဒေအသစ်ပြဋ္ဌာန်းခြင်းများ ဆောင်ရွက်ပါ သည်။ ပြည်သူ့တို့က ရွေးချယ်တင်မြှောက် လိုက်သော ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကြီးများက ဥပဒေပြုရေးတာဝန်ကို ထမ်းဆောင်ကြကုန်သည်။ လူတစ်ဦးတစ်ယောက် (မဲဆန္ဒရှင်တစ်ဦး)အနေဖြင့် မိမိရွေးချယ်တင်မြှောက်ခဲ့သော ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အား ဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေး ပန်ကြားခွင့်ရှိသည်။ အကြံပေးခွင့်ရှိသည်။ ပြည်သူ့ဆန္ဒကို လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်က လွှတ်တော်အတွင်းသို့ သယ်ဆောင်သွားရပေ လိမ့်မည်။

ဥပဒေအမြင်

(၁) အမှုတစ်မှုဖြစ်လာလျှင် မှန်တာ၊ မှားတာ နောက်မှရှင်း၊ ချက်ချင်း လက်ငင်း အာမခံရချင်သည်။ အချုပ်အနှောင်မခံလို။ နောင်မှ ထောင်ကျ ချင်လည်း ကျပါစေတော့။ ယခုလောလောဆယ်တော့ အာမခံရဖို့ အဓိက။ ထောင် သုံးနှစ်နှင့် အထက်ပြစ်မှုများမှာ အာမခံမပေးရကြောင်း ရာဇဝတ်ကျင့်ထုံးက တည်ဆဲ ဥပဒေဖြစ်နေသည်။ ဆက်သွယ်ရေး ဥပဒေ၏ ပြစ်ဒဏ်(၆၆-ဃ ၏ ပြစ်ဒဏ်) မှာ သုံးနှစ်ဖြစ်သောကြောင့် ကျင့်ထုံးနှင့် ငြိသည်။ ထို့ကြောင့် ပုဒ်မ ၆၆(ဃ)မှာ ချက်ချင်းအာမခံမရ။ တရားသူကြီးကစဉ်းစားလျှင်မူ အာမခံရမည်။ အာမခံပေးရေး မူဝါဒတွေ ရှိပြီးသား။ ဥပဒေအတိုင်း၊ မူဝါဒအတိုင်း အာမခံစဉ်းစားဖို့လိုသည်။ ဟိုတရားသူကြီးက တစ်မျိုး၊ ဒီတရားသူကြီးက တစ်မျိုးမဖြစ်စေလို။ ဥပဒေအပေါ် သုံးသပ်ချက်ညီညွတ် မှန်ကန်ဖို့လိုသည်။ လက်တွေ့ တွင် အချို့အဆင်မပြေ။ သုံးသပ်ချက်မတူ။ တစ်ကျောင်းတစ်ဂါထာ၊ တစ်ရွာ တစ်ပုဒ်ဆန်း ဖြစ်နေကြသလား။

(၂) အာမခံမပေးနိုင်သော ပြစ်ဒဏ်သုံးနှစ်ကိုနှစ်နှစ်ဟု ပြင်ရန်သင့်/မသင့် စဉ်းစားသင့်ပြီ။ ရာဇဝတ်ကျင့်ထုံး၊ ရာဇသတ်ကြီးဥပဒေတွေလည်း ပြင်ဆင်ချက်ဥပဒေတွေရှိသည်။ ဆက်သွယ်ရေးဥပဒေအတွက် သီးခြား စဉ်းစားမည်လား။

(၃) ကိုယ်တိုင် (နစ်နာသူ)က တရားလိုလုပ်ရမည်လား။ ကိုယ်စားလှယ် (နစ်နာသူ၏ကိုယ်စား)ကစွဲ၍ရသလား။ အတွေ့အကြုံ (နမူနာအမှု)များက ထောက်ပြနေသည်။ ဥပဒေဖြစ်မည့်အာဏာပိုင်များ စဉ်းစား သင့်သည်။ ထောက်ပြသောအဖွဲ့၊ လူပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် ခေါ်မေးဖို့လိုက ခေါ်မေး၊ ခေါ်တွေ့၊ ခေါ်ဆွေးနွေးသင့်သည်။

(၄) ဆက်သွယ်ရေးဥပဒေပုဒ်မ ၈ဝ (ခ)သည်ဝန်ကြီးဌာန၏ ကြိုတင်ခွင့်ပြု ချက်ကို ရယူရမည်ဟူသော ပြဋ္ဌာန်းချက်ဖြစ်သည်။ ဤပြဋ္ဌာန်းချက်ကို မေ့နေကြသလား။ လွယ်လွယ်ကူကူကျင့်သုံးနေကြသလား။ မစွဲသင့်တဲ့ အမှု မစွဲစေနှင့်။ ခွင့်ပြုချက်တောင်းလာသမျှ မျက်စိမှိတ်ပြီး ခွင့်ပြုရမည် ဟု ဥပဒေက မဆိုပါ။ ကြိုတင်ခွင့်ပြုချက်ကို ပေးသင့်မှပေးပါ။ မပေးသင့် က မပေးနှင့်။ အမှုမပွားစေနှင့်။ တရားမစွဲစေနှင့်။ တရားရုံးမရောက်မီ ရှင်း၍ရလျှင်ရှင်းကြစေချင်သည်။ စွဲခွင့်ပြုပြီဆိုသည်နှင့် အာမခံမရတော့ ပါ။ ကျင့်ထုံးအရပါ။ ပြီးမှနောက်ပိုင်း အာမခံပေးတာက တစ်မျိုးပါ။ ပြည်သူအများထောက်ပြနေတာက အာမခံကိစ္စပါ။

(၅) ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနက တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ရသော ဥပဒေများ တွင် အီလက်ထရွန်နစ်ဆက်သွယ် ဆောင်ရွက်ရေးဥပဒေ (နယက ဥပဒေ အမှတ်၅/၂ဝ၁၄) ရှိသေးသည်။ ဆက်သွယ်ရေး ဥပဒေနှင့်မည်သို့ ကွာခြား သလဲ။ ထပ်တူကျသော ပြဋ္ဌာန်းချက်၊ ချိတ်ဆက်အချက်အလက် ရှိနေသေးသလား။ ပုဒ်မ ၆၆ နှင့် ဆက်စပ်မှုစသည်၊ စသည်များ ကျစ်ကျစ်လျစ်လျစ်စဉ်းစားဖို့ လိုသလား။ ဘာတင်ပြစရာရှိပါသေး သလဲ။

ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံး

ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ် ရုံးအမြဲတမ်းအတွင်းဝန် ဒေါ်နုနုယဉ်က ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ဆက်သွယ်ရေးဥပဒေကို ပြန်လည်ပြင်ဆင်နိုင်ရန် ရှေ့နေချုပ်ရုံးသို့ ပေးပို့ထားကြောင်း၊ ဆက်သွယ်ရေးဥပဒေပုဒ်မ ၆၆(ဃ) အား အာမခံပေးရမည့်အမှုအဖြစ် သတ်မှတ်နိုင်သည်ကို စိစစ်အကြံပြုထားပါကြောင်း ဖြေကြားခဲ့သည်။ (နိုင်ငံတော်အစိုးရတစ်နှစ်တာကာလအတွင်း ဆောင်ရွက်ခဲ့မှု သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ၊ မြန်မာ့အလင်း သတင်းစာ ၅၊ ၅၊ ၂ဝ၁၇၊ စာ-၈)

စေတနာ

(၁) တရားဥပဒေသည် ''တရားသော''ဥပဒေဖြစ်ပါ၏။

(၂) တရားသောဥပဒေဖြင့် ပြည်သူတို့ တရားမျှတမှုရကြပါစေ။

(၃) တရားမျှတမှုကို ချစ်ခင်သော၊ တရားမျှတမှုကိုမြတ်နိုးသော၊ ဆက်သွယ် ရေး ဥပဒေပုဒ်မ ၆၆(ဃ)အပေါ် ပြန်လည်သုံးသပ်မိသော ကျွန်တော်၏ စေတနာ၊ ဥပဒေအတွေးမျှသာပါ ...။