တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ အတွင်းရေးမှူးများ၏ အမည်နှင့် ဖုန်းနံပါတ်စာရင်း

တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ အတွင်းရေးမှူးများ၏ အမည်နှင့် ဖုန်းနံပါတ်စာရင်း

စဉ်

တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်

အမည်

ရုံးဖုန်း

လက်ကိုင်ဖုန်း

ကချင်

ဦးမြင့်လွင်

၀၇၄-၂၉၀၈၈

 

ကယား

ဦးသန်းဆွေဝင်း

၀၈၃-၂၃၀၈၂

၀၉-၄၄၈၅၃၃၃၆၆

ကရင်

ဦးမင်းရွှေ

 

၀၉-၈၇၃၀၆၀၃

ချင်း

ဦးပြုံးချို

၀၇၀-၂၁၀၀၂

၀၉-၄၅၇၃၆၄၆၃၃

စစ်ကိုင်း

ဦးမြတ်ကျော်ကျော်

၀၇၁-၂၀၃၂၅၀

၀၉-၂၁၃၂၂၂

တနင်္သာရီ

ဦးဝင်းရှိန်

၀၅၉-၂၃၅၅၆

၀၉-၈၇၆၀၁၅၅

ပဲခူး

ဦးတိုးဝင်း

၀၅၂-၂၂၀၀၇၈၉

၀၉-၄၂၈၃၁၇၂၇၂

မကွေး

ဦးကျော်မြင့်

၀၆၃-၂၆၆၃၈

၀၉-၂၀၁၁၇၂၇

မန္တလေး

ဦးမြင့်တင်

၀၂-၇၄၀၀၃

၀၉-၂၀၃၀၀၀၃

၁၀

မွန်

ဦးဇော်လင်းထွန်း

၀၅၇-၂၄၀၀၃

၀၉-၈၇၀၀၃၃၃

၀၉-၇၃၇၉၀၂၂၂

၁၁

ရခိုင်

ဦးတင်မောင်ဆွေ

၀၄၃-၂၃၆၃၆

 

၁၂

ရန်ကုန်

ဦးမျိုးအောင်ဌေး

၀၁-၂၂၁၀၅၂

၀၉-၈၆၀၂၄၂၀

၁၃

ရှမ်း

ဦးစိုးစိုးဇော်

၀၈၁-၂၀၀၀၀၁

၀၉-၅၂၁၄၃၃၃

၁၄

ဧရာဝတီ

ဦးမောင်မောင်ဆန်း

၀၄၂-၂၄၅၂၇

၀၉-၅၂၀၀၀၇၃

၁၅

ပြည်ထောင်စု နယ်မြေ

ဦးမြင့်အောင်

၀၆၇-၄၁၂၂၁၆

၀၉-၉၆၈၆၈၄၁၁၁