ဌာနဆိုင်ရာ Website များ

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ ဝန်ကြီးဌာနများ၏ Website လိပ်စာများ

၁။

နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန

www.mofa.gov.mm

၂။

သမ္မတရုံးဝန်ကြီးဌာန

www.president-office.gov.mm

၃။

ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန

အထွေထွေအုပ်ချပ်ရေးဦးစီးဌာန http://www.gad.gov.mm

မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ www.myanmarpoliceforce.org

မီးသတ်ဦးစီးဌာန www.fsd.gov.mm

၄။

ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

http://www.mod.gov.mm/

http://www.mod.gov.mm/zg/

၅။

နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန

http://www.mba.gov.mm

၆။

နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံရုံးဝန်ကြီးဌာန

www.statecounsellor.gov.mm

၇။

ပြန်ကြားရေး ဝန်ကြီးဌာန

http://www.moi.gov.mm/

http://www.mrtv.gov.mm/

http://www.moi.gov.mm/iprd/

http://moi.gov.mm/ppd/

http://moi.gov.mm/npe/

၈။

သာသနာရေးနှင့် ယဉ်ကျေးမှု ဝန်ကြီးဌာန

www.mora.gov.mm/

www.culture.gov.mm/

www.nlm.gov.mm/

www.dhrmyanmar.gov.mm/

www.fineartsdepartment.gov.mm/

www.kbrl.gov.mm/

နိုင်ငံတော်သံဃမဟာနာယကအဖွဲ့

www.mahana.org.mm

၉။

စိုက်ပျိုးရေး မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်း ဝန်ကြီးဌာန

www.moai.gov.mm/

www.mali.gov.mm/

www.mlfrd.gov.mm/

၁၀။

ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

http://www.mcit.gov.mm/

၁၁။

သယံဇာတနှင့် သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး ဝန်ကြီး ဌာန

www.mining.gov.mm/

http://www.monrec.gov.mm/

၁၂။

လျှပ်စစ်နှင့် စွမ်းအင် ဝန်ကြီးဌာန

www.moep.gov.mm

www.energy.gov.mm

၁၃။

အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှု ကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အား ဝန်ကြီး ဌာန

http://www.dop.gov.mm/

www.mol.gov.mm/

၁၄။

စက်မှုဝန်ကြီးဌာန

www.industry.gov.mm/

၁၅။

စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန

www.commerce.gov.mm

www.myanmartradenet.com.mm

၁၆။

ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန

http://www.moe.gov.mm/

www.myanmarexam.org/

၁၇။

ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစား ဝန်ကြီးဌာန

www.moh.gov.mm

၁၈။

စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

www.mof.gov.mm

www.cbm.gov.mm

www.mebank.com.mm

www.irdmyanmar.gov.mm

www.mminsurance.gov.mm

www.mmse.gov.mm

www.myanmarcustoms.gov.mm

၁၉။

ဆောက်လုပ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန

www.ministry-construction.gov.mm

၂၀။

လူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေး ဝန်ကြီးဌာန

www.mswrr.gov.mm

http://www.dsw.gov.mm

www.rrdmyanmar.gov.mm

၂၁။

ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာန

www.myanmartourism.org

www.tourism.gov.mm

၂၂။

တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရေးရာ ဝန်ကြီးဌာန

၂၃။

ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့ရုံး

http://www.ucsb.gov.mm/

၂၄။

ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး

http://www.oagmac.gov.mm/

၂၅။

ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံး

http://www.oag.gov.mm/

၂၆။

ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်ရုံး

http://www.unionsupremecourt.gov.mm/

၂၇။

နိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥဒေဆိုင်ရာခုံရုံး

http://www.myanmarconstitutionaltribunal.org.mm/

၂၈။

ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်

http://www.uecmyanmar.org/

၂၉။

မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်

www.mnhrc.org.mm

၃၀။

နိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာခုံရုံး

www.myanmarconstitutionaltribunal.org.mm/

၃၁။

ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်

www.uecmyanmar.org/

၃၂။

ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်

www.myanmarparliament.com/

၃၃။

ပြည်သူ့လွှတ်တော်

www.pyithuhluttaw.gov.mm/

၃၄။

အမျိုးသားလွှတ်တော်

www.amyotha.hluttaw.mm/