ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကော်မတီ အဖွဲ့ဝင် ဖြည့်စွက်ဖွဲ့စည်းခြင်း

Wed, 12/21/2016 - 16:15 -- moi-admin

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး

အမိန့်ကြော်ငြာစာ

အမှတ်၊ ၉၅/၂၀၁၆

(၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂၀ ရက်)

ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကော်မတီ အဖွဲ့ဝင် ဖြည့်စွက်ဖွဲ့စည်းခြင်း

နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး၏ ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ၂၄ ရက်စွဲပါ အမိန့်ကြော်ငြာစာ အမှတ် ၇၉/၂၀၁၆ ဖြင့် ဖွဲ့စည်းခဲ့သော“ပုဂ္ဂလိက ကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကော်မတီ” တွင် မြန်မာနိုင်ငံ ဘဏ်များ အသင်း ဥက္ကဋ္ဌ ဦးခင်မောင်အေးကို အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ဖြည့်စွက် ဖွဲ့စည်း လိုက်သည်။

(ပုံ)ထင်ကျော်

နိုင်ငံတော်သမ္မတ

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်